top of page

LIVE STREAMING

Vi stiller med nødvendig utstyr og kompetanse for streaming av kamerabilde samt det som samtidig presenteres av powerpoint/keynote, video, web-bilder, Teams e.l.. Presentasjonene blir vist fullskjerm, side om side, PIP m.m., alt etter som passer best.

Live stream

Live stream

bottom of page